Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ > Έργα > Μελέτες - Υπηρεσίες Συγκοινωνιακών έργων
Skip Navigation Links.


Σύνταξη της πρότασης αναβάθμισης της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και του Οδικού Άξονα Σταυρού - Λαυρίου από Αττική Οδό προς Λαύριο και Λιμένα Λαυρίου περιοχή από Α/Κ Κορωπίου έως ΒΕΠΕ Κερατέας στο πλαίσιο συμμετοχής της ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ στην Πρόταση ισόρροπης ανάπτυξης Έργων Υποδομής χερσαίων μεταφορών στην Αττική χωρίς χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, με Συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ Σέργιο Λαμπρόπουλο
Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων, σήμανσης-ασφάλισης και διαμήκους αποχέτευσης ομβρίων των corridors 16 και 25 στη Μολδαβία
Μελέτη Οδικού Άξονα Λαμία- Καρπενήσι ( Σταυρός-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού) κατά τμήματα. Τμήμα: Νεοχωράκι-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 5η εντολή εργασίας: Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποίας στο υποτμήμα "Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού από Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό (αρχή νέας χάραξης)»." (Αρ. Συμβ. 5277)
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 4η εντολή εργασίας: Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποίας στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" για την τελική διαμόρφωση της χάραξης, ώστε να κινείται στα δυτικά όρια του "Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου Βεύης", χωρίς να διχοτομεί το χώρο των αποθέσεων (Αρ. Συμβ. 5277)
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 3η εντολή εργασίας: Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποίας στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" του οδικού άξονα "Πτολεμαίδα-Φλώρινα" (Αρ. Συμβ. 5277)
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 2η εντολή εργασίας: Επικαιροποίηση της προμελέτης οδοποίας και εκπόνηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας στο Έργο της Νέας Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από ΑΚ Κ5(Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως ΑΚ Κ10 (περιοχή Κωνσταντινουπολίτικων) (Αρ. Συμβ. 5277)
Μελέτη βελτίωσης του τμήματος Καλπάκι - Κόνιτσα της ΕΟ Ιωαννινων - Κόνιτσας
Οριστική Μελέτη Περιφερειακής οδού Πάργας- Ανθούσας Ν. Πρέβεζας
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 1η εντολή εργασίας: 1) Επικαιροποίηση της Οριστικής μελέτης Οδοποίας στο τμήμα "Νιγρίτα-Σοχός-Ασκός-Βαγιοχώρι-σύνδεση με ΑΚ Βαγιοχωρίου επί της Εγνατίας οδού" (Κωδ. Τμήματος R0902,R0903) 2) Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης στο τμήμα "Νιγρίτα-Σοχός-Ασκός-Βαγιοχώρι-σύνδεση με ΑΚ Βαγιοχωρίου επί της Εγνατίας οδού" (Κωδ. Τμήματος R0902,R0903) (Αρ. Συμβ. 5277)
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 4η εντολή εργασίας: 1. Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης αναβάθμισης Περιμετρικής οδού Δράμας, 2. Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης της τοπικής οδού Δράμας- Καλαμπακίου - Νικήσιανης στο τμήμα της πλησίον της Περιμετρικής οδού Δράμας, 3. Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της Περιμετρικής οδού Δράμας, 4. Προκαταρκτική Μελέτη Ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Περιμετρικής οδού Δράμας με τον αυτοκινητόδρομο Δράμα - Αμφίπολη ( Α/Κ Δράμας), 5. Προκαταρκτική Μελέτη Ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή του Καλού Αγρού (Α/Κ Καλού Αγρού) και Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης της οδού Ν. Αμισός - Καλός Αγρός με παράκαμψη του οικισμού της Ν. Αμισού, του έργου "Αναβάθμιση Περιμετρικής οδού Δράμας και κατάργηση της υφιστάμενης ισόπεδης σύνδεσης οδού Ν. Αμισός - Καλός Αγρός με τη σιδηροδρομική γραμμή" (Αρ. Συμβ. 4612)
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 3η εντολή εργασίας: για την εκπόνηση της μελέτης ανασύνταξης Α/Κ Κ5 για τις Κυκλοφοριακές Συνδέσεις του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και των υπό μελέτη κτιρίων ΕΟΑΕ, καθώς και των χρήσεων γης του στρατοπέδου Καρατάσου ( στον σύνθετο Ανισόπεδο κόμβο Κ5) σε επίπεδο Προκαταρκτικής και Προμελέτης Οδοποιίας (Αρ. Συμβ. 4612).
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». 2η εντολή εργασίας: 1.Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης οδοποιίας του τμήματος Χορτιάτης - Ν. Ραιδεστός του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου Θεσσαλονίκης (ΕξΟΔ), από το πέρας επιρροής του Α/Κ Χορτιάτη έως την ταύτισή του με τη χάραξη του υπό μελέτη οδικού τμήματος Θέρμη - Γαλάτιστα, ανάντη του οικισμού της Φιλοθέης, 2.Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης οδοποιίας της Συνδετήριας οδού Αεροδρομίου, στο τμήμα της από ΕΞΟΔ έως ΕΟ 16, 3.Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης οδοποιίας της Συνδετήριας οδού Θέρμη - Ν. Ραιδεστός, 4.Προκαταρκτική Μελέτη αποκατάστασης κυκλοφοριακών συνδέσεων Δήμου Θέρμης στην περιοχή Τριαδίου - Νέας Ραιδεστού(Αρ. Συμβ. 4612)
Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 1η εντολή εργασίας: 1.Προμελέτη οδοποιίας ολοκλήρωσης αναβάθμισης της υφιστάμενης Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, μέσω προσθήκης Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (ΥΤΛ) και αποκατάστασης τοπικών συνδέσεων, από την περιοχή του κόμβου Κ9 (Τούμπας) έως την Πυλαία (Νοσοκομείο "ΓΕΝΕΣΙΣ"), 2.Προμελέτη ανακατασκευής Α/Κ Κωνσταντινοπολίτικων(Αρ. Συμβ. 4612)
Προμελέτη Οδοποιίας για την αναβάθμιση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θες/νίκης με υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας(Viaduct) από Α/Κ Κ5 έως Α/Κ Κ9. (Αρ. Σύμβασης 4966)
Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης βελτίωσης οδικού άξονα Νιγρίτας – Δημητριτσίου - Στρυμονικού.
Μελέτες οδοποιίας στα πλαίσια της Σύμβασης κατασκευής του έργου της Εγνατίας οδού με τίτλο "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. : Υπολειπόμενες εργασίες από σήραγγα Μετσόβου έως ανισόπεδο κόμβο Παναγιάς (3.4-3.5.2) "
Εκπόνηση Οριστικών μελετών οδοποιίας που αφορούν σε τμήμα της νέας οδού "Σχολάρι-Τρίλοφος Επανωμής" καθώς και του υφιστάμενου κόμβου Θέρμης στα πλαίσια του Α/Κ Αεροδρομίου.
Μελέτη οδού Δράμα-Αμφίπολη
Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών για το 3ο Υποτμήμα από ΧΘ: 25+200 έως ΧΘ: 33+700 της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσης της με την Εσωτερική Περιφερειακή οδό και το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
12345

All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr