Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
ΤίτλοςΗμερομηνία 
Ανάθεση της μελέτης : Μελέτη Οδικού Άξονα Λαμία- Καρπενήσι ( Σταυρός-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού) κατά τμήματα. Τμήμα: Νεοχωράκι-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού17/9/2018 12:00:00 πμΔιαβάστε
<p>Έγκριση της Προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποίας στο υποτμήμα "Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού από Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό (αρχή νέας χάραξης)»." (Αρ. Συμβ. 5277)</p>27/6/2018 12:00:00 πμΔιαβάστε
Ανάθεση της μελέτης : Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων, σήμανσης-ασφάλισης και διαμήκους αποχέτευσης ομβρίων των corridors 16 και 25 στη Μολδαβία5/4/2018 12:00:00 πμΔιαβάστε
Έγκριση της Προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποίας στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" για την τελική διαμόρφωση της χάραξης, ώστε να κινείται στα δυτικά όρια του "Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου Βεύης", χωρίς να διχοτομεί το χώρο των αποθέσεων (Αρ. Συμβ. 5277)10/10/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
Έγκριση της Προμελέτης οδοποιίας και της Μελέτης βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας της σύμβασης Μελέτη βελτίωσης του τμήματος Καλπάκι - Κόνιτσα της ΕΟ Ιωαννινων – Κόνιτσας 27/6/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
<p>Παρουσίαση από τον Διευθυντή της ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, κο Απόστολο Φράγκο, του έργου Αναβάθμισης της Λεωφόρου Βουλιαγμένης που εκπόνησε η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρείας στην ομάδα του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ Σέργιου Λαμπρόπουλου για τη σύνταξη Πρότασης ισόρροπης ανάπτυξης Έργων Υποδομής χερσαίων μεταφορών στην Αττική χωρίς χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου σε σχετική ημερίδα του ΤΕΕ</p>10/6/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
<p>Contract Award: Advanced Reconnaissance study of the Subsection: "Advanced Reconnaissance study for the upgrading of the existing Ptolemaida - Xino Nero National Road" (Contract No 5277)</p>10/5/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
<p>Ανάθεση της μελέτης : Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποίας στο υποτμήμα "Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού από Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό (αρχή νέας χάραξης)»." (Αρ. Συμβ. 5277)</p>10/5/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
Έγκριση της Προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποίας στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" του οδικού άξονα "Πτολεμαίδα-Φλώρινα" (Αρ. Συμβ. 5277)5/4/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
Ανάθεση της μελέτης : Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποίας στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" για την τελική διαμόρφωση της χάραξης, ώστε να κινείται στα δυτικά όρια του "Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου Βεύης", χωρίς να διχοτομεί το χώρο των αποθέσεων (Αρ. Συμβ. 5277)29/3/2017 12:00:00 πμΔιαβάστε
123

Επιλέξτε κάποιο νέο.
 

   
All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr