Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ > Εταιρεία > Συνεργαζόμενες εταιρείες
οδός μελετητική
οδός μελετητική Εταιρικό Προφίλ οδός μελετητική
οδός μελετητική
οδός μελετητική Οργανόγραμμα οδός μελετητική
οδός μελετητική
οδός μελετητική Στρατηγική οδός μελετητική
οδός μελετητική
οδός μελετητική Συνεργαζόμενες Εταιρείες οδός μελετητική
οδός μελετητική


Η ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. είναι μελετητική εταιρία, που δραστηριοπείται κατά κύριο λόγο στον τομέα των γεωτεχνικών ερευνών - μελετών και γεωτεχνικό σχεδιασμό έργων υποδομής για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
www.geognosi.gr
www.sparch.gr
All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr