Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ > Εταιρεία > Εταιρικό Προφίλ
odos consulting
odos consulting Εταιρικό Προφίλ odos consulting
odos consulting
odos consulting Οργανόγραμμα odos consulting
odos consulting
odos consulting Στρατηγική odos consulting
odos consulting
odos consulting Συνεργαζόμενες Εταιρείες odos consulting
odos consulting

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι μελετητική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στους τομείς εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για λογαριασμό πελατών τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στον ελληνικό χώρο και στο εξωτερικό.

Κύρια εξειδίκευση της εταιρείας είναι η εκπόνηση μελετών έργων οδοποιίας. Στον τομέα αυτό, η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, που αποκτήθηκαν από την εκπόνηση σημαντικού αριθμού μεγάλης ποικιλίας μελετών, μεγάλων, αλλά και μικρότερων οδικών έργων του ελληνικού χώρου, αλλά και του εξωτερικού. Τα έργα αυτά μελετήθηκαν την τελευταία εικοσαετία από τα στελέχη της εταιρείας, στα πλαίσια συμβάσεων μελέτης, ή παροχής υπηρεσιών Συμβούλου, με Υπηρεσίες ή εταιρείες του Δημοσίου και ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σημαντικό ποσοστό της εμπειρίας της εταιρείας, προέρχεται από έργα που κατασκευάστηκαν, ή βρίσκονται υπό κατασκευή.

Πέραν των μελετών οδοποιίας, η εταιρεία ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών τοπογραφίας (τοπογραφικών αποτυπώσεων, χαράξεων, κτηματολογίου), στατικών μελετών, καθώς και υδραυλικών μελετών. Στον τομέα των στατικών μελετών η εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών μεγάλων τεχνικών έργων οδοποιίας (γεφυρών, σηράγγων, υπόγειων έργων (σταθμοί METRO)) καθώς και κτιριακών έργων.

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό Διπλωματούχων Μηχανικών και Τεχνολόγων, με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης και εμπειρίας, που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια της συνεργασίας τους με την εταιρεία.

Διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας, είναι η τεχνολογική υπεροχή της που στηρίζεται στην παράλληλη δραστηριότητά της ως αποκλειστικού τεχνικού συμβούλου της αδελφής της εταιρείας ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ στον τομέα της ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού γενικά και ειδικότερα του κορυφαίου ελληνικού λογισμικού μελετών οδοποιίας, του ΟΔΟΣ. Στα πλαίσια της εξέλιξης του λογισμικού, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία μελέτης οδικών έργων σε καινοτόμες μελετητικές πρακτικές, που υπαγορεύει προς ένταξη στο ΟΔΟΣ και εφαρμόζει πρωτοποριακά στο μελετητικό χώρο. Στη διαδικασία αυτή, κρίσιμο ρόλο παίζει η συνεργασία της εταιρείας με τα ελληνικά Α.Ε.Ι., τόσο σε ερευνητικές όσο και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Περισσότερες από εκατόν ογδόντα (180) ολοκληρωμένες μελέτες συνολικής αμοιβής 9 εκ. €, δίνουν μία συνοπτική εικόνα της ικανότητας και της εμπειρίας της εταιρείας.

Νομική μορφή

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1997 και είναι ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία: "Φράγκος Απ. & ΣΙΑ" Ε.Ε.
Μοναδικός ομόρρυθμος έταιρος της εταιρείας είναι ο Απόστολος Ε. Φράγκος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Μελετητικό Πτυχίο

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Γραφείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μητρωό ΓΕΜ) με Αριθμό Μητρώου 638 στις κατηγορίες μελετών:

10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) Τάξη Ε, δυναμικού δεκατριών (13) μονάδων

16 (Μελέτες Τοπογραφίας) Τάξη Δ, δυναμικού δέκα (10) μονάδων

08 (Στατικές Μελέτες) Τάξη Γ

13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) Τάξη B  

Μέλος

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι μέλος των:

Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)

Σ.Ε.Γ.Μ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών)

 
All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr