Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
 
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΝέα
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Ανάθεση της μελέτης : Μελέτη Οδικού Άξονα Λαμία- Καρπενήσι ( Σταυρός-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού) κατά τμήματα. Τμήμα: Νεοχωράκι-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού 17/9/2018

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου:

Η μελέτη αφορά την κατασκευή νέας χάραξης του οδικ...

Έγκριση της Προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποίας στο υποτμήμα "Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού από Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό (αρχή νέας χάραξης)»." (Αρ. Συμβ. 5277)

27/6/2018

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου:

Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας για τη β...

Ανάθεση της μελέτης : Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων, σήμανσης-ασφάλισης και διαμήκους αποχέτευσης ομβρίων των corridors 16 και 25 στη Μολδαβία 5/4/2018

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η μελέτη αφορά τη βελτίωση των οδών C16 και C25. Πιο συγκ...

Έγκριση της Προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποίας στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" για την τελική διαμόρφωση της χάραξης, ώστε να κινείται στα δυτικά όρια του "Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου Βεύης", χωρίς να διχοτομεί το χώρο των αποθέσεων (Αρ. Συμβ. 5277) 10/10/2017

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου:

Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποίας του υποτμ...

Έγκριση της Προμελέτης οδοποιίας και της Μελέτης βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας της σύμβασης Μελέτη βελτίωσης του τμήματος Καλπάκι - Κόνιτσα της ΕΟ Ιωαννινων – Κόνιτσας 27/6/2017

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το αντικείμενο της συγκοινωνιακής μελέτης του σταδίου ...

ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΕταιρεία
 
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι μελετητική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στους τομείς εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για λογαριασμό πελατών τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στον ελληνικό χώρο και στο εξωτερικό.

Κύρια εξειδίκευση της εταιρείας είναι η εκπόνηση μελετών έργων οδοποιίας. Στον τομέα αυτό, η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, που αποκτήθηκαν από την εκπόνηση σημαντικού αριθμού μεγάλης ποικιλίας μελετών, μεγάλων, αλλά και μικρότερων οδικών έργων του ελληνικού χώρου, αλλά και του εξωτερικού. Τα έργα αυτά μελετήθηκαν την τελευταία εικοσαετία από τα στελέχη της εταιρεία...


ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΕπικοινωνία
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Tα γραφεία της εταιρίας

Η ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ από το Μάρτιο του 2001, στεγάζεται στα νέα ιδιόκτητα γραφεία της, στην Αθήνα,
στη διεύθυνση:

Λεωφ. Συγγρού 233 (και Λαμψάκου 1)
171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗΤηλέφωνα

Κέντρο: 210 93.74.800

Fax: 210 93.74.810

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις - email

Γραμματεία: odos@odos.gr
 
Τμήμα Μελετών: design@odos.gr
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr