Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ > Νέα
Τίτλος:Ανάθεση της μελέτης : Μελέτη Οδικού Άξονα Λαμία- Καρπενήσι ( Σταυρός-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού) κατά τμήματα. Τμήμα: Νεοχωράκι-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού
Ημερομηνία:17/9/2018 12:00:00 πμ
 

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου:

Η μελέτη αφορά την κατασκευή νέας χάραξης του οδικού άξονα Λαμία-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού, στα πλαίσια κατασκευής του άξονα Λαμία-Καρπενήσι, μήκους 19χλμ., μετά των κόμβων σύνδεσης του άξονα με το υφιστάμενο δίκτυο και τους οικισμούς. Στα πλαίσια της Προωθημένης μελέτης Ανγνώρισης Οδοποιίας, επιλέχθηκε χάραξη μήκους 20χλμ διατομής β2 (1+1 λωρίδες συνολικού πλάτους 8,00μ), κατηγορίας ΑΙΙ, ταχύτητας 70χλμ/ώρα και δύο (2) Ισόπεδοι Κόμβοι. Για τον προδιορισμό της τελικής Λύσης, μελετήθηκαν πέντε (5) εναλλακτικές χαράξεις συνολικού μήκους 80χλμ, διατομής β2, κατηγορίας ΑΙΙ, ταχύτητας 70χλμ/ώρα, οκτώ (8) Ισόπεδοι Κόμβοι, 10 χλμ αποκατάστασης τοπικού οδικού δικτύου.


Ανάθεση της μελέτης : Μελέτη Οδικού Άξονα Λαμία- Καρπενήσι ( Σταυρός-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού) κατά τμήματα. Τμήμα: Νεοχωράκι-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού 17/9/2018

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου:

Η μελέτη αφορά την κατασκευή νέας χάραξης του οδικού άξονα Λαμία-Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού, στα πλαίσια κατασκευής του άξονα Λαμία-Καρπενήσι, μήκους 19χλμ., μετά των κόμβων σύνδεσης του άξονα με το υφιστάμενο δίκτυο και τους οικισμούς. Στα πλαίσια της Προωθημένης μελέτης Ανγνώρισης Οδοποιίας, επιλέχθηκε χάραξη μήκους 20χλμ διατομής β2 (1+1 λωρίδες συνολικού πλάτους 8,00μ), κατηγορίας ΑΙΙ, ταχύτητας 70χλμ/ώρα και δύο (2) Ισόπεδοι Κόμβοι. Για ...

Περισσότερα...
 

Έγκριση της Προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποίας στο υποτμήμα "Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού από Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό (αρχή νέας χάραξης)»." (Αρ. Συμβ. 5277)

27/6/2018

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου:

Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας για τη βελτίωση - αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού από Πτολεμαΐδα έως Ξινό Νερό (αρχή της νέας χάραξης) του οδικού άξονα  «Πτολεμαΐδα – Φλώρινα», κατηγορίας ΑΙΙ, διατομής β4ν*, μήκους 31 χλμ.

Περισσότερα...
 
Ανάθεση της μελέτης : Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων, σήμανσης-ασφάλισης και διαμήκους αποχέτευσης ομβρίων των corridors 16 και 25 στη Μολδαβία 5/4/2018

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η μελέτη αφορά τη βελτίωση των οδών C16 και C25. Πιο συγκεκριμένα εκπονήθηκε η οριστική μελέτη Οδοποιίας C16- G105- R3-Costesti-Tipala-G106. Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμόστηκαν βελτιώσεις στην χάραξη της υφιστάμενης οδού (Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Επικλίσεις, Διαπλατύνσεις, Τυπική Διατομή και πλευρικές διαμορφώσεις). Η χάραξη διέρχεται από τέσσερις (4) οικισμούς (σε μήκος 12 χλμ). Το συνολικό της μήκος της υπό μελέτης οδού είναι 34,6χλμ. Το πλάτος της...

Περισσότερα...
 
Δείτε όλα τα προηγούμενα νέα...  
 
All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr